Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Bazy danych o gospodarce (...)

Beata B. Kłopotek Jedną z nowości wprowadzonych przez ustawę o odpadach są bazy danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami - centralna i wojewódzkie. Sposób prowadzenia baz danych, zakres dostępu poszczególnych organów do bazy wojewódzkiej i zawartość raportu wojewódzkiego zostały uregulowane w trzech rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. Są to rozporządzenia w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych (...)
»