Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Mankamenty prognoz skutkó(...)

Plany miejscowe Procedura formalno-prawna sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ostatnich kilkunastu latach w Polsce podlegała stopniowej ewolucji, której założeniem było znalezienie optymalnego modelu satysfakcjonującego zarówno organy gminy, jak i poszczególnych użytkowników przestrzeni. (...)
»

Marketing a środowisko(...)

Świadome promowanie produktu w kontekście jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz właściwe ukazanie charakteryzujących go aspektów ekologicznych, może skutkować lepszymi wynikami sprzedaży. W zakresie środowiskowym przełoży się to natomiast na zwiększenie świadomości ekologicznej. W rezultacie powstanie silny potencjał do promowania i rozpowszechniania idei „green buying”. Rzetelnie poinformowany klient zdecyduje się na wybór produktu, któr(...)
»