Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wzrosną ceny ciepła?(...)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w maju br. ogłosił jednostkowe opłaty zastępcze dla wysoko sprawnej kogeneracji, które mają obowiązywać w roku 2014, a także opłaty na rok 2015. Według producentów ciepła systemowego, opłaty są zbyt niskie, przez co system wsparcia dla kogeneracji staje się martwy. Taka decyzja URE wpłynie na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także może spowodować wzrost cen ciepła systemowego. Opłaty zastępcze(...)
»

Propozycja nowych zasad s(...)

  Aby podjąć decyzję, czy jeszcze eksploatować technicznie sprawne urządzenia, czy też zastąpić je innymi, nowszymi, rokującymi mniejsze koszty albo lepsze wskaźniki charakteryzujące jakość i poziom świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, potrzebne są dobre dane o stanie posiadanych urządzeń i potencjalnych osiągach nowych. Prywatny właściciel taką decyzję podejmowałby po wykonaniu stosownych kalkulacji, w pełnej świadomości wszystkich trudnych do przewidzenia uwarunkowań(...)
»