Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Regiony gospodarki odpada(...)

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że powinny być one dwuszczeblowe. Na poziomie województwa mają być skonstruowane regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK), zaś na szczeblu gminy zostanie zbudowany system w ramach regionu, do którego została ona przyporządkowana. Charakterystyczną cechą regionu ma być funkcjonowanie w jego ramach instalacji prze(...)
»

Historia śląskiego ogrodn(...)

W XIX w. mieszczaństwo mogło podkreślić swą prestiżową pozycję poprzez założenie własnego parku, nad którym czuwać miał ogrodnik miejski. Stanowisko to obejmowały jedynie osoby z odpowiednim wykształceniem i praktyką ogrodniczą. Chaos komunikacyjny, brak funkcjonalnych rozwiązań i zwykła brzydota to tematy najchętniej pomijane w obecnych czasach, kiedy każde miasto chce reklamować się jako miejsce zapewniające swoim oby(...)
»