Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

VAT w kanale(...)

Wydawało się, że obowiązujące od tego roku nowe klasyfikacje i zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług pozwolą na ograniczenie wielu dotychczasowych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Niestety, rzeczywistość okazała się inna i wywołała nowe, pozostawiając stare wątpliwości. Podstawą zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług jest dokonanie przez przedsiębiorstwo właściwej klasyfikacji świadczonych pr(...)
»

Wokół odpadów(...)

Kraj bez azbestu W ramach programu realizowanego od trzech lat przez Narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dachów polskich domów usunięto już 84 tys. ton azbestu. Całkowity koszt ogólnopolskiej akcji to ponad 45 mln zł. Mieszkańcy, którzy posiadają dachy z eternitu, mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na jego usunięcie w wysokości nawet do 100% kosztów. Beneficjentem końcowym programu są samorządy dysponujące programami unie(...)
»