Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oprogramowania stosowane (...)

Oprogramowania stosowane przy kontroli ciśnienia Ciśnienie operacyjne panujące w przewodach ma wpływ na wolumetryczny strumień traconej wody poprzez dwie kategorie nieszczelności: duże, zwane wyciekami (ang. bursts) i małe, zwane stratami do gruntu (ang. background losses). Wpływ ciśnienia na wielkość strat opisywany jest najczęściej poniższym równaniem ze współczynnikiem N1. (...)
»

Dotacje unijne zachętą dl(...)

W ostatnich latach wzrasta znaczenie działań proekologicznych i przyjaznych środowisku. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej jest coraz częściej eksponowana, szczególnie w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Wraz z przystąpieniem do UE również Polska musiała sprostać surowym wymaganiom w zakresie gospodarki odpadami, wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego oraz dalszych regulacji prawnych. Gospodarka odpadami obejmuje sze(...)
»