Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trudna sytuacja białych c(...)

Wartość przetargowych świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, spada z miesiąca na miesiąc. Jeszcze w lutym 2018 r. średnioważona cena na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla świadectw przetargowych, oznaczonych indeksem PMEF, wynosiła 833,5 zł. 23 maja 2019 r. indeks TGE dla praw majątkowych wynikających ze świadectw przetargowych wyniósł już tylko 29,67 zł/toe. Tendencją spadkową objęte są obecnie nie tylko tzw. świadec(...)
»

Ocena oddziaływania na śr(...)

Opublikowana z 3 października 2008 r. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa OOŚ) jest konsekwencją uwzględnienia zarzutów wystosowanych wobec Polski przez Komisje Europejską.   Związane one były m.in. z nieprawidłową transpozycją dyrektywy Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. (z późn. zm.) w sprawie oceny skutkó(...)
»