Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Ograniczenia i zakazy cz. III W trzeciej części przedstawiam problematykę związaną z ograniczeniami i zakazami, wynikającymi z realizacji wcześniej omówionych celów środowiskowych i zasad ochrony wód. W pierwszej części artykułu omówiono wstępne i ogólne zagadnienia związane z problematyką celów środowiskowych i zasad ochrony wód, które wynikały ze zmian prawa polskiego, wprowadzonych na podstawie (...)
»

Gatunki spotykane w miast(...)

Płazy to organizmy pospolite, często o olbrzymim potencjale rozrodczym. Dlatego też występują powszechnie na terenach zurbanizowanych w całej Polsce. Warunkiem ich obecności jest dostępność siedlisk, które zapewniają im niezbędne do życia minimum. Kluczowym czynnikiem warunkującym życie płazów w mieście jest odpowiedni zbiornik rozrodczy, w przyjaznym otoczeniu – zapewniającym pokarm i kryjówki. Liczba gatunków występujących w granicach miast zazwyczaj nie odbi(...)
»