Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

W kierunku trwałego rozwo(...)

Pojęcie trwałego rozwoju nabrało szczególnego znaczenia po ogłoszeniu w 1987 r. przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju raportu pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Istotą trwałego rozwoju jest wymaganie, by jakość życia ludzkiego nie malała z upływem czasu. Nie ma ona wartości absolutnej i zależy m.in. od poziomu rozwoju, cywilizacji, kultury czy klimatu. Potrzebny jest harmonijny i zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach, który zależy nie tylko od wskaźników ekonomicznych, ale (...)
»

Brytyjsko-Polskie Forum(...)

Brytyjsko-Polskie Forum Energii Odnawialnej odbyło się w 12 lutego br. w Warszawie. Spotkanie było okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami i trendami w dziedzinie energii odnawialnej w Polsce. Imprezę zorganizowała Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Forum otworzył prof. Maciej Nowicki, minister środowiska. W swoim wystąpieniu zauważył potrzebę powrotu do korzystania ze źródeł energii odnawialnej jako surowców pewniejszych i bardziej przyjaznych środowisku niż(...)
»