Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Drzewa i krzewy ozdobne p(...)

Wiesław Szydło Koniec okresu wegetacji nieuchronnie zapowiada nadejście miesięcy późnojesiennych, zimowych i wczesnowiosennych, kiedy większość drzew i krzewów ozdobnych stosowanych w zieleni miejskiej przedstawia raczej smutny obraz. Dotyczy to szczególnie takich krajów jak Polska, gdzie ze względu na ostry klimat bardzo małe znaczenie mają rośliny liściaste zimozielone. Pewne urozmaicenie kolorystyczne wprowadzają w tym okresie rośliny iglaste, ale mają one ogranic(...)
»

Kompostowalne torby handl(...)

Podstawową zaletą toreb wytworzonych z polimerów biodegradowalnych jest możliwość ich zbierania po zużyciu razem z odpadami organicznymi, a następnie poddanie procesowi recyklingu organicznego w instalacjach przemysłowych (kompostowniach lub instalacjach do biometanizacji). Kompostowanie oznacza tlenową obróbkę odpadów opakowaniowych ulegających rozkładowi biologicznemu (biodegradacji), prowadzoną w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikro(...)
»