Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»

Kalendarium(...)

25-27.09.2018, Poznań-Berlin 12. Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 20 j.labus@abrys.pl www.abrys.pl 17-19.10.2018, Beskid Śląski 12. Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych” Organizator: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Info: 32 237 22 43(...)
»