Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pierwsi do Funduszu Spójn(...)

Jolanta Czudak-Kiersz Pierwsze projekty przeznaczone do finansowania z Funduszu Spójności są gotowe do przekazania Komisji Europejskiej. Zarząd Narodowego Funduszu, jednostki odpowiadającej za przygotowanie wskazanych przez ministra środowiska przedsięwzięć do finansowania ze środków unijnych, podjął uchwałę o przekazaniu 13 wniosków do akceptacji resortu i skierowania ich do Brukseli. Przeważają wnioski o udzielenie wsparcia na porządk(...)
»

Iwona Koza pełnomocnikiem(...)

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji Wód Polskich. Będzie zatem odpowiedzialna za proces organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2018 r. dzięki nowej ustawie Prawo wodne. Wody Polskie będą realizowały politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie – zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. W struktury Wód (...)
»