Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Model in house – fakty, a(...)

W obecnej dyskusji nad wprowadzeniem w gospodarce odpadami zamówień in house przeciwnicy tego rozwiązania zamazują obraz gospodarki odpadami. Negują przy tym także konstytucyjnie nadane samorządom prawa i chcą zdegradować znaczenie spółek komunalnych dla rozwoju gospodarki narodowej. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, obecny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce wymaga uszczelnienia, gdyż na rynku wciąż funkcjonuj(...)
»

Ciepłownicza spalarnia od(...)

Tworząc projekt spalarni paliwa alternatywnego w Olsztynie, która ma stanowić element modernizacji systemu ciepłowniczego, od początku postawiono sobie za cel synergię z obszarem gospodarki odpadami. W związku z tym postanowiono wykorzystać frakcję palną odpadów komunalnych. Działania przygotowawcze poprowadzono na kilku równorzędnych polach. Od wielu już lat trwa w Polsce otwarta debata na temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w procesie odzysku zg(...)
»