Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Próba oceny wielkości nie(...)

Artykuł poświęcony jest problematyce oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej. Oszacowanie skali tego poboru zawsze stanowi problem, szczególnie na etapie sporządzania bilansów wody w przedsiębiorstwach wodociągowych. Przedsiębiorstwa wodociągowe, pomimo swojej szczególnej roli, podlegają takim samym prawom, jak inne zakłady produkcyjne1. Nie mogą sobie pozwolić na „sponsorowanie” nieuczciwych klientów przez akceptację nieuprawnionych poborów wody. K(...)
»

Od redaktora(...)

Tereny niezurbanizowane (pozamiejskie) w Polsce zamieszkuje blisko 15 mln (40%) ludzi. Jedynie co piąty z nich (20%) ma dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, choć z wodociągów zbiorowych (sieciowych) korzysta blisko 70% ludności wiejskiej. Ta dysproporcja wskazuje, jak duże zaległości mamy w kanalizowaniu terenów niezurbanizowanych. Obok tradycyjnych sieci grawitacyjnych na tych terenach należy rozważyć zastosowanie często tańs(...)
»