Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyjazne otoczenie polit(...)

Rządowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjęta przez Sejm Dnia 23 sierpnia Sejm przyjął w drodze głosowania rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 września 2000 r. W wyniku przyjęcia dokumentu rządowego przez Sejm nabrał on mocy politycznej, co zdecydowanie ułatwi jego wdrożenie. Tym samym realne staje się osi(...)
»

Konstytucja polskiej ekol(...)

Ustawa - Prawo ochrony środowiska Marek Górski Ustawa - Prawo ochrony środowiska (przyjęta przez Sejm RP 27 kwietnia br. i skierowana obecnie do publikacji) ma zastąpić obowiązującą obecnie ustawę ogólną, czyli Ustawę ze stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Rolą nowej ustawy powinno być stworzenie bazy dla nowego systemu prawa ochrony środowiska, bazy wiążącej rozproszone dotychczas przepisy. Pojawiają się bowiem wciąż nowe problemy związane z interpre(...)
»