Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mentalność zbliża narody(...)

Na zaproszenie Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego ICE przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin wzięli udział w warsztatach szkoleniowych we Włoszech. Warsztaty, które odbyły się w dniach 19-24 września br., miały na celu zapoznanie się z systemami zarządzania i finansowania oraz stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi w gospodarce odpadowej na terenie Włoch. W ramach wizyt studyjnych (na trasie Mediolan-Perugia-Rzym-Calgliari) odwiedzo(...)
»

O osadach z innej strony(...)

Od 2016 r., zgodnie z dyrektywą 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 8 stycznia 2013 r. (DzU z 2013 r. poz. 38), obowiązuje zakaz składowania osadów ściekowych, których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy. Z prawnego punktu widzenia trudno zakwalifikować osady ściekowe do konkretnej branży, ponieważ regulacje prawne znajdują się w dwóch osobnych aktach prawnych. Wymóg zakazu skład(...)
»