Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Odpady powstające w zakła(...)

Zakłady mięsne prowadzą działalność gospodarczą w zakresie rozbioru i przetwórstwa mięsa, zarówno wieprzowego, wołowego, jak i drobiu. W wyniku tej działalności wytwarzane są odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, które powinny być w odpowiedni sposób unieszkodliwiane bądź zagospodarowane.   Do odpadów niebezpiecznych zalicza się inne oleje hydrauliczne (13 01 13*), inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*). P(...)
»

Produkcja biokomponentów (...)

Wielokrotnie na spotkaniach organizowanych przez Krajową Izbą Biopaliw oraz w indywidualnych rozmowach prowadzonych z firmami zrzeszonymi w Izbie poruszana była tematyka problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa w kontaktach z przedstawicielami urzędów celnych. Trudności dotyczą zazwyczaj różnic w interpretacjach poszczególnych aktów prawnych przez właściwe urzędy celne lub skarbowe. Jedną z głośniejszych spraw było zagadnienie naliczania VAT przez podmioty zajmujące się tłoczeniem (...)
»