Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

System EKO AB – odb(...)

Listy do redakcji Szanowna Redakcjo! Dziękuję za umieszczenie w „Przeglądzie Komunalnym” dwóch artykułów nt. mojego autorskiego programu Systemu EKO AB. Szczególne podziękowania składam Marianowi Walnemu, który po wizycie w Bytomiu Odrzańskim napisał na ten temat dość szczegółowy artykuł, zamieszczony w PK 9/2003. Jako autor tego programu chciałbym podzielić się uwagami i spostrzeżeniami po ponadrocznej działalności. Przypomnę, że program System EKO(...)
»

Czasowe odebranie zwierzę(...)

Zakres obowiązków i zadań gminy budzi w praktyce wiele wątpliwości. Widać to na przykładzie walki z bezdomnością zwierząt czy obecnością dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych, nie wspominając już o odpowiedzialności za usuwanie zwierzęcych zwłok z dróg publicznych. Problemem jest też czasowe odebranie zwierzęcia. W art. 7 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze zm.; dalej: u.o.z.) prawodawca przew(...)
»