Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Zielone przystanki (...)

W zadbanej przestrzeni żyje się lepiej. Warto więc poświęcić czas i fundusze na zagospodarowanie miejsc, w których większość mieszkańców codziennie przebywa, tym bardziej że wszyscy je oglądają. Ludność miast korzystająca z komunikacji miejskiej wiele czasu spędza na przystankach, które zazwyczaj są urządzone w jak najprostszy sposób. Do dyspozycji podróżnych zawsze jest utwardzony placyk oznaczony słupkiem z tablicą, informującą, jakiego rodzaju pojazd zatrzymuje s(...)
»

Odmajątkowe koszty rozwoj(...)

Znaczny przyrost kosztów amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz odsetek od pożyczek, spowodowany realizacją dużych projektów budowy nowych i modernizacji eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, jest obecnie zasadniczym powodem wzrostu kosztów usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a co za tym idzie – także opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Ich uciążliwość dla rodzinnych budżetów rekompen(...)
»