Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Kontrowersyjne przyłącza(...)

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił 31 stycznia 2012 r. do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania zawartych w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej zwanej „ustawą”) definicji „przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego”. Według RPO zmiana ustawy może prowadzić do nałożenia obowiązku b(...)
»

Dobre place zabaw. Cz. 1 (...)

Tytuł wieloczęściowej normy PN-EN 1176 brzmi „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Już po tym można się zorientować, że podłoże placu zabaw powinno spełniać odpowiednie wymagania bezpieczeństwa. Ale czy zawsze konieczne jest stosowanie dodatkowych nawierzchni amortyzujących? Nie – tylko gdy upadek użytkownika może skutkować poważnym urazem, to znaczy w sytuacji, gdy może on spaść z wysokości lub gdy jest rozpędzony przez urządzenie takie jak karuzela, huśtawka, zjeżdżalnia albo kolejka l(...)
»