Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Niebezpieczny zarząd(...)

Z tematem drogownictwa nierozerwalnie łączy się bezpieczeństwo ruchu. Jak wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, mimo systematycznej poprawy nie jest z nim jeszcze najlepiej. Niestety wiele uwag dotyczy także organów zarządzających ruchem na drogach samorządowych. W okresie od 21 maja do 14 października 2002 r. NIK przeprowadziła kontrolę wykonania zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych. Jej celem była (...)
»