Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Przeregulowanie rynku odp(...)

Przeregulowanie rynku odpadowego Kolejne nowelizacje przepisów ustawowych nakładają na przedsiębiorców gospodarujących odpadami coraz nowsze obowiązki, a co za tym idzie – stale zwiększają koszty prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Zrozumiałe, a nawet konieczne są zmiany przepisów, które służą zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa środowiskowego, gdyż sprzyjają one rozwojowi rynku, innowacyjnych technologii i uczciwej kon(...)
»

Bilans wodny i głównych p(...)

Jezioro Zdworskie jest największym zbiornikiem Pojezierza Łąckiego i całego Mazowsza. Małe zasoby wodne zlewni tego akwenu powodowały w przeszłości trudności ze stabilnym utrzymaniem w nim poziomu wody. Ponadto susza, która nawiedziła rejon Kotliny Płockiej w 2003 r., wywołała szereg negatywnych konsekwencji ekologicznych. Długotrwały brak opadów doprowadził do zaniku głównego dopływu zbiornika – Wielkiej Strugi i do obniżenia zwierciadła wody w jez(...)
»