Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

III Faza. Eksploatacja in(...)

Trzecią część stanowi eksploatacja przedsięwzięcia. W tym zakresie nawiązano do zagadnienia rękojmi i gwarancji: prac budowlanych, maszyn i urządzeń. Następnie zwrócono uwagę na podmioty eksploatujące wykonaną inwestycję, czyli spółki z udziałem gminy, zakłady budżetowe i jednostki budżetowe. Poruszono także sprawy podatkowe. Zakończenie robót budowlanych i przekazanie obiektu inwestorowi nie zawsze oznacza koniec problemów. Odnotować można występowanie wad wykonane(...)
»

Sukces całego zespołu(...)

Po siedmiu miesiącach od rozpoczęcia modernizacji 26 września br. oddano do użytku Stację Uzdatniana Wody „Gamowska” w Raciborzu wraz z hydrofornią i zabudową urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej. Kosztowała ona 1,8 mln euro. Jest to jedno z zadań kompleksowego „Programu kanalizacji sanitarnej gmin dorzecza górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do oczys(...)
»