Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważone gospodarowan(...)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880) określa, że przestrzenne formy ochrony obejmują parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Stanowią one układ przestrzenny, wzajemnie się uzupełniają i łączą korytarzami ekologicznymi. Zróżnicowanie jakościowe obszarów objętych ochroną jest wynikiem różnych celów ochronnych i pełnionych przez nie funkcji. Na koniec 2003 r. udział przestrzennych form ochrony przyrod(...)
»

Niepewny los ustawy OZE!(...)

Ustawa po konsultacjach społecznych powinna trafić do parlamentu. Jak zapowiadał sekretarz stanu w MG, Jerzy Pietrewicz, miało się to stać niezwłocznie. Nawet jeżeli parlament natychmiast zająłby się ustawą, to możliwy jest scenariusz, w którym energia z instalacji, którym udałoby się wygrać aukcję, nie popłynęłaby do sieci wcześniej niż przed 2020 r. Jak to możliwe? Z symulacji, którą przedstawił mecenas Paweł Puacz z kancelarii Clifford Chance na wewnętrznym spotkaniu dla naszych (...)
»