Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan zaawansowania oraz o(...)

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w wykazie niezbędnych inwestycji wyodrębniono oddzielny priorytet dla tych przedsięwzięć, które mają doprowadzić do efektywnej poprawy sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Polska przystąpiła w ten sposób do dynamicznej, zaplanowanej na lata 2007-2013, rozbudowy krajowych systemów gospodarki odpadami, w tym budowy 12 spalarni odpadów komunalnych. Tak ambitny i szeroki pr(...)
»

Wolna konkurencja zagrożo(...)

Istotnym aspektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) są zmiany warunków konkurencji na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi. Zostały one wprowadzone zarówno do tej ustawy, jak i do powiązanej z nią ustawy o odpadach. Rodzi się pytanie, jakie będą konsekwencje tej nowelizacji dla procesów konkurencyjnych na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi, uwzględniając, iż rynki te należy obecnie zdefiniować na nowo,(...)
»