Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwinąć selektywną zbiór(...)

Z Josefem Heissenbergerem, szefem austriackiej firmy Komptech Farwick, rozmawia Bartosz Paprzycki Jak ocenia pan poziom dostosowania standardów ochrony środowiska w Polsce do tych obowiązujących w „starej” Unii? W Austrii mamy bardzo wysokie standardy postępowania z odpadami, prawdopodobnie najwyższe na świecie. Od początku tego roku nie można deponować na składowiskach żadnych odpadów, które nie zostały wcześniej poddane obróbce. Nie może być w nich frakcji organ(...)
»

Utrzymanie czystości na j(...)

prof. dr hab. Krzystof Kasprzak Zakład Zagospodarowania Turystycznego AWF w Poznaniu Utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu człowieka służy nie tylko estetyce, ale głównie zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi. Na terenie całego kraju nadmierne natężenie ruchu samochodowego, działalność zakładów przemysłowych, nierozwiązane w pełni problemy gospodarki odpadami oraz ukształtowane przez lata złe nawyki społeczne dotyczące zachowań w miejscach publicznych sta(...)
»