Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekonomiczne straty z wyci(...)

Każdy system wodociągowy posiada ekonomicznie uzasadnioną wielkość strat wody, z jaką powinna następować jej dostawa do odbiorców. Zgodnie z koncepcją BABE (ang. burst and background estimation – oszacowanie wycieków i strat do gruntu), straty wody dzielimy na: straty do gruntu (suma małych przecieków, wręcz kroplowych, które są trudne do zlokalizowania i nieopłacalne do naprawy), straty z wycieków zgłoszonych (wycieki zgłoszone to te, które w dowolny sposób same d(...)
»

Taki sobie rok(...)

W minionym roku przybyło członków poznańskiego Oddziału i mam nadzieję, że wszyscy zaczynamy rozumieć rolę Polskiej Izby Ekologii w świecie ekonomii i gospodarki rynkowej. Chcąc w przyszłości promować gospodarność i profesjonalność swoich członków, mamy do przezwyciężenia wiele stereotypów. Musimy wzajemnie wspierać się w walce z nieuczciwą konkurencją i cenami dumpingowymi. Bez stworzenia właściwej bazy danych o członkach, ich możliwościach gospodarczych, intelektualnych i projektowych, będz(...)
»