Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zielony wizerunek Szczeci(...)

Szczecin różni się od pozostałych aglomeracji Polski nie tylko rozplanowaniem ulic i placów, lecz przede wszystkim dużą powierzchnią terenów zieleni. Miasto od dawna dba o swój wizerunek, inwestuje w tereny zieleni oraz realizuje programy związane z jej rozwojem. Pod względem struktury użytkowania gruntów Szczecin jest miastem o wysokim, bo 41-procentowym udziale terenów zieleni.Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach programowych (...)
»

Wizytówki kraju(...)

Polska stoi obecnie przed wyzwaniem największego w jej historii programu budowy i modernizacji dróg, ulic oraz sieci autostrad. Powinno to być nie tylko wielkie przedsięwzięcie dla inżynierów, ale i architektów krajobrazu. System transportu samochodowego – to „nerw” gospodarki i podstawowy element strukturalny nowoczesnego państwa. Rozwój tego systemu ma zasadniczy wpływ na ekologi(...)
»