Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odmowa zatwierdzenia tary(...)

Artykuł dotyczy odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Komentarz do tez wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29 listopada 2013 r. (sygn. akt II SA/Gl 1123/13)1. Tezy orzeczenia 1. Norma art. 24 ust. 5 Ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, stosownie do jej literalnego brzmienia, traktuje o całości tar(...)
»

Ogród Atlantycki – park n(...)

  Odwiedzając Paryż, kierujemy się zwykle do wieży Eiffla, Luwru czy Pól Elizejskich. Jeśli na trasie zwiedzania znajdą się przestrzenie zielone, są to zazwyczaj rozciągające się pomiędzy placem de la Concorde a placem Carrousel Ogrody Tuileries. Szkoda, gdyż Paryż ma nam do zaoferowania zdecydowanie więcej.   To tutaj znajduje się jeden z 10 najpiękniejszych ogrodów świata: Ogród Luksemburski. Także tutaj znajdziemy, obw(...)
»