Gospodarka wodna w mieście

wydany w Zieleń Miejska – 2013-1
  DRUKUJ

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący rozwój myśli technicznej, dotyczącej urządzeń i obiektów gospodarki wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych, co ma na celu zrównoważony rozwój tych systemów. Szeroki wachlarz możliwości zagospodarowania wody opadowej pozwala na wybór rozwiązania w zależności od warunków panujących na danym terenie.
Obszary zurbanizowane znacznie wpływają na efekt bilansu wodnego, ponieważ tereny nieprzepuszczalne zwiększają spływ powierzchniowy. Woda dostaje się do sieci kanalizacyjnej i trafia do odbiornika. Obieg wody w przyrodzie to szereg połączonych procesów, w tym: parowanie, transport pary wodnej, kondensację opadów oraz spływu powierzchniowego. Elementy te mają bezpośredni wpływ m.in. na czas trwania cyklu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus