Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Zatwierdzenie programu go(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonuje istotnych zmian w dotychczasowej regulacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dotyczą one szeregu przepisów szczegółowych. Celem artykułu jest omówienie tylko jednej z nich, choć można ją uznać za najważniejszą. Nowa decyzja administracyjna jest instrumentem kontroli wstępnej procesu wytwarzania odpadów. Jej wprowadzenie(...)
»

Habitat III(...)

Kolejna, trzecia edycja konferencji Narodów Zjednoczonych poświęcona mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi miast, zwana w skrócie Habitat III, zorganizowana została w październiku 2016 r. w Quito w Ekwadorze. Konferencje te odbywają się co 20 lat pod egidą Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Waga tematu zwykle odzwierciedla podstawowe dylematy społeczeństw żyjących w miastach, których liczebność w skali globalnej co pokolenie podwaja się. Celem tegorocznej konfer(...)
»