Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Zwiększyć skuteczność(...)

Na temat problemów ze ściąganiem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, specjalnie dla „Przeglądu Komunalnego”, wypowiada się Krzysztof Zaręba, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zmiany kompetencyjne wprowadzane od 1999 r. przekazały zbieranie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i gromadzenie odpadów w ręce Urzędów Marszałkowskich. Do chwili obecnej nie udało się w tych urzędach stworzyć baz danych, które dałyby rzetelne podstawy do monitoro(...)
»

Strefy ochrony ujęć wód (...)

W ostatnich latach upowszechniło się nawoływanie do picia wody z kranu. Woda wodociągowa popularnie zwana „kranówką” jest bardzo dobra, dopóki nie zostanie zanieczyszczona chemicznie lub bakteriologicznie w stopniu szkodliwym dla zdrowia. Może do tego dojść m.in. w ujęciu wody, gdy trafią do niego mikroorganizmy lub substancje, do których usuwania stacja uzdatniania nie jest dostosowana. Z tego powodu bardzo ważne zadanie stanowi ochrona ujęć wody przed niespodziewa(...)
»