Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Raport GIOŚ – komentarz e(...)

Grzegorz Skrzypczak, prezes Zarządu ElektroEko O.O., Warszawa   Po raz piąty główny inspektor ochrony środowiska opublikował raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. I po raz piąty należy podchodzić z dużym dystansem do zamieszczonych w nim danych. Już na pierwszy rzut oka w opublikowanym dokumencie widać znaczne nieścisłości. Masa sprzętu poddana recyklingowi jest wyższa niż masa sprzę(...)
»

Przełomowy wyrok Sądu Naj(...)

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów (w sprawie o sygn. akt III SZP 2/16) uznała, iż w rozumieniu art. 2 pkt. 5 i 6 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjn(...)
»