Drzewa i krzewy do miejsc reprezentacyjnych

wydany w Zieleń Miejska – 2013-1
  DRUKUJ

Przestrzeń, w której żyjemy, oprócz strefy mieszkalnej i przemysłowej, posiada również – nie mniej ważne dla funkcjonowania mieszkańców – „miejsca reprezentacyjne”. Ich mianem określa się zarówno obszary wypoczynku, czyli skwery, promenady, bulwary nad rzekami, jak i tereny przed urzędami oraz obiektami związanymi z kulturą.
Charakter reprezentacyjny nadaje się także centrom miast i terenom wokół obiektów zabytkowych. Eleganckie, efektowne rozwiązania ułatwiają identyfikowanie się z przestrzenią, w której żyje społeczność. Stają się one wizytówką miasta, niezależnie od tego, czy to funkcja obiektów, którym towarzyszą, wymusza ich reprezentacyjny charakter, czy też wynika to z zamysłu planistów lub wyboru m [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus