Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Ślepa uliczka(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami przekazała ministrowi środowiska stanowisko do projektu Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych innych ustaw (wersji z 19 lipca br.).   W stanowisku Izba podtrzymuje swoją dotychczasową, krytyczną opinię na temat tak przedstawionych propozycji systemowych zmian na rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Proponowane w założeniach r(...)
»

Seminarium(...)

Nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu o Szklaną Statuetkę zakończyło się w pierwszych dniach września br. Dostaliśmy ich mnóstwo z całej Polski. Wszystkie są tak ciekawe i oryginalne, że praca nad nimi ciągle jeszcze trwa. W połowie października Kapituła Konkursu będzie obradować w celu wyłonienia zwycięzców. Uroczystość rozdania nagród II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄDU KOMU(...)
»