Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Artykuł stanowi kontynuację tematyki strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, poruszonej w listopadowym numerze miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” W artykule 127 ust. 7 Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Pr. wod.)1 uregulowano, kto jest stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Są to następujące podmioty:   wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-pr(...)
»

W następnym numerze(...)

Świadomy użytkownik energii Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca energii elektrycznej może swobodnie wybrać podmiot, od którego będzie ją kupować. Jednak, pomimo teoretycznego uwolnienia rynku energii w Polsce, na usługę w tym zakresie zdecydowało się niewielu przedsiębiorców. Jakie są wady i zalety wynikające z podjęcia decyzji o zawarciu umowy z nowym dostawcą energii elektrycznej?   Ważniejsze od derogacji Możl(...)
»