Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty stosow(...)

Rozbieżności pomiędzy sumarycznym zużyciem wskazywanym przez wodomierz domowy (główny) a wielkością zużycia zmierzonego przez wodomierze mieszkaniowe nadal są dużym problemem. Z tego względu ważny jest prawidłowy dobór tych urządzeń. Oceny rzeczywistej wielkości wody, jej strat i marnotrawstwa w odniesieniu do przeszłości są kontrowersyjne i nie mogą być jednoznaczne. Z tego względu niektóre wnioski dotyczące mierzenia ilości pobieranej wody mog(...)
»

Informator(...)

W spalarniowym klimacie W październiku br. KIO oddaliło odwołanie firmy Rafako, dotyczące wyboru wykonawcy spalarni odpadów w Koninie. Oznacza to, że inwestycję będzie realizowało austriackie konsorcjum Integral Engineering und Umwelttechnik. Na wykonanie inwestycji wykonawca będzie miał 40 miesięcy. Natomiast w Krakowie, po wykluczeniu z postępowania na budowę spalarni firmy Mostostal, za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie południowokoreańska firma POSCO Engi(...)
»