Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za niele(...)

Zagadnienie transgranicznego przemieszczania odpadów jest regulowane w Ustawie z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Poza tym również w Rozporządzeniu (WE) 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z naturą tego rodzaju aktów wspólnotowych1 znajduje ono bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich. Nowe wytyczne(...)
»

Kontrowersje wokół opakow(...)

Europejska Federacja Gospodarki Odpadami (FEAD) w Brukseli, zrzeszająca krajowe izby i organizacje przedsiębiorców, w tym PIGO, była ostatnio zaangażowana w prace legislacyjne nad dyrektywą UE na temat wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Nie ma ona zastępować dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 94/62/WE, tylko stanowić jej uszczegółowienie. Przyjęty przez PE 24 października projekt wywoływał kontrowersje głównie wśród p(...)
»