Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Eksploatacja zbiorników w(...)

System zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia powinien nie tylko zapewniać ciągłość dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, ale także gwarantować właściwą jakość wody. Dostarczanie wszystkim konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, o jak najlepszej jakości, możliwe jest jedynie poprzez stworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym wody (na etapie jej ujmowania, uzdatniania i dystrybucji), opartego na ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka. Istotnym elemen(...)
»

Rynek biomasy w 2010 roku(...)

  W 2010 roku wprowadzono nowe przepisy prawne, jak również zatwierdzono przez Komitet Rady Ministrów dokumenty strategiczne, które wpływają wprost lub pośrednio na funkcjonowanie rynku biomasowego. Kluczowe zmiany nastąpiły w Prawie energetycznym wskutek przepisów dotyczących biogazu rolniczego. Niestety, nie wprowadzono jeszcze aktów wykonawczych w tym zakresie. Zatwierdzono również program Innowacyjna Energetyka Rolnictwo(...)
»