Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gmina musi też mieć narzę(...)

Na temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mówi Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP Proponowana zmiana art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie daje gminom możliwość, z której mogą one skorzystać, ale nie muszą. Jeżeli gmina skorzysta, wówczas bez przeprowadzania referendum może przejąć obowiązki, o których mowa w artykule 5.1 pkt 1, 3 i 4 ww. ustawy. Dlaczego jestem za? Dlatego, że z mocy ustawy zadaniem obligat(...)
»

Planowanie zielonych dach(...)

Na finalny wygląd zazielenionych dachów wpływa wiele aspektów. Roślinność wykorzystywana do tego typu projektów musi zostać dobrana z rozwagą. Uwzględnić należy także niszczącą siłę wiatru oraz sposób nawadniania zieleni. Wykonawca projektu powinien pamiętać zarówno o przepisach przeciwpożarowych, jak i o bezpieczeństwie oraz higienie pracy. W przypadku luźno rozłożonych uszczelnień dachu należy uwzględnić zabezpieczenie h(...)
»