Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

RPO a gospodarka odpadami(...)

Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa, zawartej pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w pierwszej kolejności RPO środki finansowe powinny być kierowane na rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów i przygotowania ich do ponownego użycia oraz recyklingu. W ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) 2014--2020 na gospodarkę odpadami przeznaczono 404 964 638 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz co najmniej 9(...)
»