Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Eksperci uznają, że od momentu wejścia w życie Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym rynek PPP w kraju cały czas znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Świadczy o tym stosunkowo niska skuteczność uruchamianych procesów realizacji projektów w ramach PPP, wynosząca 27%. Od roku 2009 do 2016 podpisano zaledwie 124 umowy partnerstwa pub- liczno-prywatnego w Polsce (mimo 454 zgłoszeń), z czego 6% dotyczyło działań związanych z branżą wod-kan. Jak dowod(...)
»

Świat wokół odpadów(...)

Drugie życie opon Stowarzyszenie producentów opon w Stanach Zjednoczonych – Rubber Manufacturers Association (RMA) – ogłosiło raport dotyczący krajowych postępów w zakresie recyklingu opon. Okazuje się, że jeszcze w 1990 r. w USA składowano 1 mld zużytych opon, tymczasem w 2013 r. już jedynie 75 mln t. Oznacza to, że w ciągu minionych lat więcej niż 90% składowisk opon zostało oczyszczonych. Ponadto 96% z 230 mln t zużytych w 2013 r. opon zostało ponownie wykorzysta(...)
»