Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Udział społeczeństwa w op(...)

Udział społeczeństwa w opracowywaniu PZRP   Przed zatwierdzeniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wymagane jest zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie ich opracowywania. Podobnie jest w przypadku dokumentów stanowiących polityki, plany lub programy wyznaczające ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. &(...)
»

Informator(...)

  Dwie nowe suszarnie słoneczne już suszą osady Na przyjście tegorocznego lata i wielkich upałów czekaliśmy zapewne wszyscy z najwyższym utęsknieniem. Niewątpliwie zaś ze szczególną niecierpliwością śledzono pogodę w oczyszczalniach ścieków w Krośnie (woj. podkarpackie) i Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie na przełomie ostatniego i bieżącego roku stanęły nowe hale suszarni słonecznych. Lubawska suszarnia, wybudowana na zlecenie tam(...)
»