Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Podłączenie do sieci wodo(...)

Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 września 2012 r., IV SA/Po 587/121. W artykule omówiono podejmowanie uchwały określającej odpłatność za zamiar podłączenia do sieci wodociągowej. Orzeczenie: W polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze regulacji p(...)
»

Jak oceniać?(...)

Przyszedł czas skwitowań zarządów spółek. Również spółek wodociągowych. W związku z tym nasuwa się pytanie, na czym powinno polegać skwitowanie zarządu spółki wodociągowej i jak powinna wyglądać ocena tegoż zarządu? Najprościej, zdawałoby się, można ocenić działalność zarządu na podstawie wyniku finansowego. Najprościej jednak nie oznacza sprawiedliwie. W naszej rzeczywistości, gdy w wielu przypadkach ten sam organ zatwierdza taryfy i udziela absolutorium, byłoby co najmniej dziwne, gdyby je(...)
»