Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Kilka słów o serwisie mas(...)

W cyklu poświęconym ładowarkom scharakteryzowane zostały wybrane maszyny użytkowane w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (przede wszystkim w gospodarce odpadami). Bieżący artykuł, poświęcony krótkiemu opisowi zagadnień serwisowych, kończy ten cykl. (...)
»

Mieszkańcy i politycy pot(...)

Według GUS-u, (Bank Danych Regionalnych) w 2008 r. ubyło na terenie Warszawy 6,7 tys. drzew, a posadzono 3,9 tys., czyli tylko 58% utraconej ilości. W 2011 r. wycięto w drodze decyzji administracyjnych już 21,5 tys. Drzew, a nasadzono jedynie 9,5 tys. Część tych drzew nie przeżyje, a te które przetrwają, to świeżo posadzony materiał szkółkarski. Jak podają publikacje Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa duże straty drzew potwierdzają również dane z praskiego terenu badań IGPiM,(...)
»