Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Negocjacje cen 2008(...)

W Poznaniu 24 października 2007 r. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych zainaugurowało negocjacje cen praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na 2008 r. Jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2006 r. Polega ona na wspólnym występowaniu na rynku grupy elektrowni skupionych w ramach TR MEW. Wspólne prowadzenie negocjacji sprawia, że współpracą z taką grupą zaintereso(...)
»

Lokalizacja 7,5 MW farmy (...)

W miejscowości Łęki Dukielskie w gminie Dukla, położonej w rejonie Przełęczy Dukielskiej pomiędzy Wietrznem a Kobylanami, stanie farma wiatrowa o mocy 7,5 MW. Taką lokalizację farmy wskazał w 2001 r. I. Soliński. Położenie Łęk Dukielskich i ukształtowanie terenu predysponuje ten rejon do tego celu. Miejscowość rozciąga się w kierunku wschód-zachód w kotlinie, a otaczają ją po stronie południowej i północnej dwa pasma wzniesień o wysokości ok. 400 m nad poziomem morza (rys. 1). (...)
»