Wszystkie artykuły w kategorii: "Sport i rekreacja"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Program usuwania azbestu (...)

14 marca br. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił nowelizację ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.). Zgodnie z nowelizacją, pracownicy zatrudnieni 28 września 1997 r. lub przed tą datą w zakładach, które stosowały azbest w produkcji, są uprawnieni do okresowych badań lekarskich, do bezpłatnego zaopatrzenia w leki potrzebne do leczenia chorób wywołanych pracą przy azbeście oraz do korzystania z (...)
»