Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Jestem przekonany do OZE (...)

W wywiadzie, który ukazał się w czerwcu ub.r. w „Przeglądzie Komunalnym”, powiedział Pan, że „najważniejszym celem będzie zbudowanie strategii dla Funduszu i zorganizowanie jego działalności tak, aby był on modelową instytucją publiczną, efektywną, przejrzystą, przyjazną beneficjentom”. Czy powstała już taka strategia? Tak, mamy strategię na lata 2009-2012, a główny nacisk w niej został położony na wsparcie beneficjentów zaangażowa(...)
»

„Autobus energety(...)

Pierwsza kampania regionalna rozpoczęła się 11 września na terenie województwa śląskiego br. i trwała do końca października. Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki wydatnej pomocy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zainteresowanie projektem wyraziło kilkadziesiąt gmin, ostatecznie „Autobus energetyczny” odwiedził 29 gmin (w ramce trasa przejazdu autobusu). Szacowana przez organizatorów projektu w Polsce – Krajową Ag(...)
»