Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Parametry techniczne syst(...)

W ostatnich latach systemy rur z tworzy sztucznych z polipropylenu są stale udoskonalane. Na rynku pojawiają się kolejne rozwiązania, które posiadają nowe właściwości. Polipropylen jako materiał do budowy kanalizacji bezciśnieniowej staje się coraz bardziej popularny w Polsce i w Europie. Warto zatem przeanalizować wybrane parametry techniczne rur polipropylenowych o różnej konstrukcji, zwłaszcza pod kątem ich wytrzymałości po zarysowaniu. Artykuł bazuje na badania(...)
»

E-szrotowy rejestr(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1 transponuje do prawa krajowego wymagania UE zawarte w dyrektywie 2002/96/WE2. Obowiązki dotyczące zasad postępowania z zużytym sprzętem skierowane są do przedsiębiorców: wprowadzających i zbierających sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania, działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling procesów odzysku a także organizacji odzysku. Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych(...)
»