Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Ekologia to problem gospo(...)

Jakie miejsce w polityce Ministerstwa Środowiska zajmują odnawialne źródła energii? Tak naprawdę za energetykę odnawialną, zgodnie ze „Strategią rozwoju energetyki odnawialnej”, dokumentem przyjętym przez Sejm poprzedniej kadencji, odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki. W związku jednak z tym, że resort gospodarki patrzy na te zagadnienia bardziej ekonomicznie, bez uwzględnienia czynnika środowiskowego oraz społecznego, parę miesięcy temu podjąłem inicjatywę p(...)
»

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) określono w komunikacie Komisji Europejskiej „Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska”. Zdefiniowano je jako „proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i(...)
»