Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Oferta rynku(...)

PPHU HYDRAMET ul. Obwodowa 3 11-500 Gajewo tel. 87/428-61-21, 87/428-97-12 fax 87/429-81-03 info@hydramet.pl www.hydramet.pl Przedsiębiorstwo HYDRAMET jest polskim producentem maszyn rolniczych, sprzedającym swoje wyroby na rynek kr(...)
»

Prosument i instalacja fo(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. została już dwukrotnie znowelizowana, a wg informacji płynących z Ministerstwa Energii na początku przyszłego roku należy się spodziewać kolejnej nowelizacji. Tekst tej ustawy nigdy nie należał do kategorii łatwych lektur, niezależnie od przygotowania zawodowego i wiedzy czytelnika. Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2016 r. – zapowiadana pierwotnie jako techniczne doprecyzowanie pewnych zapisów – de facto(...)
»