Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

System gospodarki odpadam(...)

Mimo pozytywnego kierunku rozpoczętych zmian rynek odpadowy wymaga stałego monitorowania i szybkich korekt. Dlatego ważne jest skupienie się na najpilniejszych rozwiązaniach systemowych. Spotkanie Zarządu KIGO ze Sławomirem Mazurkiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska – które odbyło się 8 sierpnia br., stało się okazją do wymiany poglądów na temat systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, a także do przedstawienia ministrowi propozycji zmian systemo(...)
»

Debata o przyszłości ener(...)

W Wysowej Zdroju, malowniczej miejscowości położonej w dolinie rzeki Ropy, w otoczeniu gór Beskidu w dniach 4-7 maja 2010 r. odbyła się konferencja pt. „Debata o przyszłości energetyki”. Uczestnikami tego wydarzenia byli studenci Politechnik Częstochowskiej i Wrocławskiej, doktoranci oraz przedstawiciele nauki i przemysłu. Studenci i doktoranci zaprezentowali swoje referaty, dzieląc się doświadczeniami i przemyśleniami w ramach dwóch paneli dyskusyjnych: zastosowan(...)
»