Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje z korupcją w p(...)

W latach 2004-2007 na terenie wybranych 36 gmin zrealizowano 206 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych. Czy inwestycje te wykonano prawidłowo, postanowiła zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Inspektorzy przyjrzeli się szczegółowo 80 wybranym projektom, na łączną kwotę ponad 218,7 mln zł. 58% tej wartości stanowiło wsparcie z budżetu Unii Europejskiej. Kontrolowane przedsięwzięcia dotyczyły czterech obszarów: rewitalizacji centrów (...)
»

Polskie miasta z etykietą(...)

Wyzwania, jakie niesie za sobą współczesna urbanizacja, sprawiają, że coraz głośniej mówi się o kompleksowym podejściu do zarządzania miastem. Odpowiedzią na narastające problemy ośrodków miejskich może być wdrożenie idei smart city. Na świecie wiele miast poczyniło już pierwsze kroki w celu zbudowania w pełni inteligentnego miasta. Również polskie samorządy wykazują zainteresowanie tą koncepcją. Jeszcze nie tak dawno bardzo modne i(...)
»