Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpad czy ZSEE?(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozszerzyła odpowiedzialność wprowadzających o nowe rodzaje sprzętu, m.in. panele fotowoltaiczne i tonery. Jednak jak dotąd traktowane są one raczej marginalnie. Minął już rok od wprowadzenia nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 r., która implementowała do polskiego prawa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. Część najważniejszy(...)
»

Trendy, perspektywy, praw(...)

Kompostowanie w Europie i w Polsce Kompostowanie staje się jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki odpadami, ochrony klimatu, ochrony i polepszania zarówno gleby, jak i jakości wód oraz zrównoważonego rozwoju gmin i regionów europejskich. Austria jest krajem o chyba najwyższych standardach jakościowych kompostu, realizującym politykę oceny nie tylko jakości produktu końcowego, ale także materiałów (odpadów) składowych. Polska natomiast stoi na początk(...)
»