Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nastawieni na pozytywne z(...)

Urzędnicy z całej Polski spotkali się w Warszawie w dniach 11-12 grudnia 2008 r. na IV Konferencji „Nowocześni z Urzędu”, której organizatorem był serwis internetowy publiczni.pl. Wydarzenie rozpoczęła debata na temat poselskiego projektu ustawy o specjalnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Konf(...)
»

Zrównoważony rozwój – to (...)

Segregacja i odzysk odpadów produkcyjnych, promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zwiększanie efektywności zużycia wody oraz odpowiedzialne zarządzanie energią to tylko niektóre z działań podejmowanych przez firmę Coca-Cola HBC Polska na rzecz ochrony środowiska. Firma włączyła działania z zakresu CSR (ang. corporate social responsibility) do swoich planów biznesowych i szeroko pojętej strategii. Z tego wzglę(...)
»