Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wymagania BAT dla procesó(...)

W ramach przeglądu dokumentu referencyjnego BAT, dotyczącego przetwarzania odpadów, z 2006 r.1 Europejskie Biuro IPPC (EIPPC) 18 grudnia 2015 r. opublikowało pierwszy projekt nowego dokumentu – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Draft 1 (December 2015)2. Zaproponowano w nim znacznie niższe poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.(...)
»

Nowe perspektywy odzysku (...)

Popularyzowaniu idei recyklingu szkła oraz wdrażaniu wartości z nim związanych służy rozpoczęty w końcu lat 90-tych Konkurs o Szklaną Statuetkę. Jego ogólnopolski zasięg pozwala na publiczną prezentację dokonań gmin, związków gmin i firm, czyli praktycznie wszystkich tych, którzy mają osiągnięcia w zakresie odzysku szkła w Polsce. Go(...)
»