Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Twardy orzech do zgryzien(...)

Do istotnych problemów współczesnej technologii wody zalicza się także te, które wynikają z interakcji między własnościami i jakością wody, opuszczającą zakład uzdatniania, a siecią wodociągową, niekorzystnie wpływającą na jakość wody w kranie u odbiorcy. Jest to zagadnienie bardziej złożone, niż wynikałoby to z samej tylko agresywności wody, czy też z wysokiej jej twardości. Złożoność ta wynika z następujących faktów. Po pierwsze, sieć wodociągowa oddziałuje na wprowadzaną do (...)
»

W kierunku trwałego rozwo(...)

Pojęcie trwałego rozwoju nabrało szczególnego znaczenia po ogłoszeniu w 1987 r. przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju raportu pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Istotą trwałego rozwoju jest wymaganie, by jakość życia ludzkiego nie malała z upływem czasu. Nie ma ona wartości absolutnej i zależy m.in. od poziomu rozwoju, cywilizacji, kultury czy klimatu. Potrzebny jest harmonijny i zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach, który zależy nie tylko od wskaźników ekonomicznych, ale (...)
»