Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najważniejsze zadanie(...)

Rzeszów, miasto o powierzchni ok. 54 km2 i liczące ok. 160 tys. mieszkańców, jest stolicą województwa podkarpackiego i jednym z największych ośrodków miejskich tego regionu. Prawa miejskie nadał mu król Kazimierz Wielki w 1354 r. Jak każde duże miasto, Rzeszów boryka się z szeregiem problemów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Woda – podstawa rozwoju Jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania miast jest zaopatrzenie mieszkańców w (...)
»

Wybór mniejszego zła(...)

Artykuł 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie nakazuje władzom samorządowym zorganizowanie przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Komu nie w smak ten obowiązek? Dlaczego 17 gmin intencjonalnie zignorowało przepisy? Czy nawet 50-tysięczna kara, nałożona przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ), to koszt wkalkulowany w ryzyko takiej decyzji lokalnych władz? Ostatecznie grono gmin, które z pełną o(...)
»