Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Finał po raz siódmy(...)

W tegorocznej edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu do redakcji wpłynęło 300 zgłoszeń od urzędów gmin i powiatów, firm, zakładów komunalnych i związków gmin z całej Polski. Jednak to nie nagrody, a bardziej szacunek i troska o środowisko oraz satysfakcja z prowadzonych w gminach działań związanych z selektywną zbiórką skłaniają do uczestnictwa w naszym Konkursi(...)
»

Rozchód dochodów(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację dochodów z podatku od nieruchomości przez wybrane gminy woj. łódzkiego w latach 2004-2005 – taki jest generalny wniosek raportu pokontrolnego opublikowanego przez NIK w grudniu ub.r. Taką samą notę wystawiono funkcjonowaniu objętych badaniami elementów systemu poboru podatków w tych gminach. Ogólnie jest więc dobrze, ale… W szeregu badanych jednostek NIK wykrył niepra(...)
»