Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


  1. Przywrócić splendor alei Czytaj

     Danuta N. Zasławska

     Magdalena Leszczyńska-Czeczatka

     Robert Aponowicz


Polecane artykuły:

(...)

Kalendarium   14-15.09.2016, Warszawa IV edycja Konferencji Smart City Forum Organizator: MMConferences Info: 22/379-29-00; info@mmcpolska.pl; http://smartcityforum.pl   14-16.09.2016, Kołobrzeg III Forum Ekologiczne Organizator: Polska Fundacja Ekologicz(...)
»

Spalarnie odpadów (...)

  Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, najbardziej pożądanym działaniem jest przede wszystkim zapobieganie ich powstawaniu, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwienie.   Od kiedy w Dodatku specjalnym (2/2010) do „Przeglądu Komunalnego” przedstawiono stopień realizacji 12 polskich projektów budowy zakładów termiczneg(...)
»