Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Biogazownie w Polsce(...)

Obniżenie energochłonności urządzeń, wzrost sprawności przetwarzania energii w formy użytkowe, rozwój elektrowni jądrowych i źródeł odnawialnych wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, których stężenie rośnie średnio o 2-3 ppm rocznie. Aktualna wartość emisji ww. gazów wynosi 385 ppm. Jednak można przypuszczać, że progową wartość (1000 ppm), powyżej której1 (emisje siarkowodoru wytwarzanego przez bakterie siarkowe w oceanach z powodu niedotlenienia wód powierzchniowych (...)
»

Z sercem do odpadów(...)

Budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów unieszkodliwiania odpadów w Polsce prowadzona była etapowo. Na początku 2003 r. oddano do użytku kwaterę składową. W kwietniu br. zakończono drugi etap budowy zakładu, obejmujący szereg elementów służących do zagospodarowywania poszczególnych grup odpadów. Pierwszy etap w całości sfinansowany był ze środków własnych, drugi zaś przy współudziale środków Unii Europejskiej (72% kosztów kwalifikowanych) oraz Narodowego i Wojewódzkiego Fu(...)
»