Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Czas na szybsze zmiany(...)

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej na gminach spoczywa obowiązek właściwego zorganizowania wykonawstwa zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Gminy nie muszą ani bezpośrednio, ani pośrednio prowadzić gospodarki komunalnej. Mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or(...)
»

Puchar Recyklingu dla naj(...)

Trwa XV edycja ogólnopolskiego Konkursu o Puchar Recyklingu, skierowana do gmin, przedsiębiorstw i instytucji prowadzących selektywną zbiórkę odpadów oraz działających na polu edukacji ekologicznej. Na zgłoszenia udziału w I etapie Konkursu organizatorzy czekają do 30 kwietnia br. Tegoroczna edycja wprowadziła kilka istotnych zmian w zasadach Konkursu określonych w regulaminie. Po pierwsze, w deklaracjach udziału oraz szczegółowych formularzach zgłoszenia uczestnicy(...)
»