Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Przy dźwięku fanfar(...)

Jeśli gala – to tylko w doborowym towarzystwie. A trzeba przyznać, że na tegoroczną Galę Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, podobnie jak w minionych latach, przybył prawdziwy kwiat branży związanej z szeroko pojmowaną ochroną środowiska i gospodarką komunalną. A jeśli już świętować, to najlepiej w obiekcie o wieloletniej tradycji. Funkcję tę spełniła historyczna Iglica na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które w tym roku obchodzą 90. rocznicę swojego istnieni(...)
»

LED-y w oświetleniu wnętr(...)

Utrzymanie oświetlenia jest jednym z najistotniejszych kosztów eksploatacji pozostających we władaniu samorządów terytorialnych obiektów kubaturowych, takich jak placówki oświatowe i urzędy. Jego ekonomizacja leży więc w interesie zarządcy. Ograniczanie kosztów za wszelką cenę może jednak wpływać na pogorszenie jakości oświetlenia, a pośrednio na wyniki uczniów w nauce czy wydajność pracy urzędników. Zanim zatem podjęta zostanie decyzja o modernizacji oświetlenia szkół i urzędów, nale(...)
»