Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Budynek inwentarski &#8(...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM2003 Sektor budownictwa jest obecnie odpowiedzialny za ponad 40% zużycia energii w Unii Europejskiej. W skład tego sektora wchodzą także budynki inwentarskie, które charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników zużycia energii, ponieważ są budynkami dużej koncentracji procesów produkcyjnych. Istnieją jednak możliwości poprawy bilansu energetycznego budynku inwentarskiego. (...)
»

Błędne sprawozdania(...)

Wśród wymagań nałożonych na podmioty ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym znajduje się grupa obowiązków odnoszących się do sprawozdawczości. Rzetelność przesyłanych sprawozdań ma duże znaczenie, gdyż są wykorzystywane przez GIOŚ do analizowania poprawności działania systemu gospodarowania zużytym sprzętem. Przepisy określają, iż wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w systemie gospodarowania zużytym sprzętem są zobowiązani do sporządzania odpowiednich dla danego rodzaj(...)
»