Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowości w Salonie Biomasy(...)

Polska Izba Biomasy już po raz trzeci uczestniczyła w Targach ENEX – Nowa Energia, które odbyły się w Kielcach 21-23 marca br. W tym roku w Salonie Biomasy, zorganizowanym przez Izbę, można było po raz pierwszy zwiedzić ekspozycję pod nazwą „Aleja Kotłów na Biomasę” oraz zobaczyć wystawę ekologicznych paliw z biomasy. Patronat medialny nad Salonem objęły „Czysta Energia” oraz „Gazeta Sołecka”. Również w Salonie odbyła się konferencja pt. „Ciepło z (...)
»

Zmiany zasad i trybu stan(...)

Henryk Bylka Przed miesiącem uzasadniałem, dlaczego nowelizowanie ustawy wodociągowej będzie mało efektywne. Zaproponowałem, aby dyskusję o tym, co skreślić, a co dołożyć do aktualnych zapisów, zastąpić dyskusją o zasadach realizacji usług wod-kan. Wybrałem ten temat, bo w sejmowych komisjach dyskutuje się obecnie o projekcie nowelizacji ustawy wodociągowej, która ma zmienić także obecnie obowiązujące Socjalistyczne w formie i w treści zasady i tryb stanowienia taryf(...)
»