Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologiczna ocena cyklu ż(...)

Zarządzanie odpadami stanowi obecnie jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych. Zatem w ustalaniu zasad gospodarowania nimi istotne powinny być nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów. Wyboru i oceny metod postępowania z odpadami dla poszczególnych technologii i pro(...)
»

Informator - Kraj(...)

Sprzyjające wiatry dla odnawialnej W gminie Gniewino (woj. pomorskie) w okolicach Lisewa powstała farma 14 elektrowni wiatrowych. Prąd z nich – zgodnie z szacunkami – popłynie jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę trzech kolejnych wiatraków – w pobliżu Tadzina. Dla mieszkańców gminy elektrownia wiatrowa to żadna nowość, bowiem w latach 90. postawiono tam jeden wiatrak, który na stałe wpisał się w krajobraz tamtejs(...)
»