Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budynki Pełne Energii (...)

O zaletach budownictwa niskoenergetycznego i inteligentnego zarządzania budynkiem, a także o funkcjonalności urządzeń przeznaczonych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii rozmawiano podczas pierwszej konferencji naukowej Klastra Technologii Niskoenergetycznych (KTN) pt. „Budynki Pełne Energii – budownictwo niskoenergetyczne”. Konferencja naukowa połączona z wystawą branżową odnawialnych źródeł energii i budownictwa niskoenergetycznego odbyła się 22 maja br. w konińskiej Państ(...)
»

Wodór – czysty nośn(...)

Obecny stan wiedzy na temat budowy i biochemii enzymów oraz fizjologii mikroorganizmów produkujących wodór na drodze fermentacji beztlenowej jest już dość duży. Fermentacja beztlenowa jest procesem złożonym, o skomplikowanych zależnościach pomiędzy poszczególnymi grupami bakterii i dużym wpływem warunków procesu, w tym rodzaju i stężeń produktów pośrednich, na wzrost poszczególnych grup mikroorganizmów, ich metabolizm, a co za tym idzie – produkty końcowe procesu. Wśród lic(...)
»