Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

XLIII Zjazd Krajowego For(...)

Od wdrożenia nowych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi minęły ponad dwa miesiące. Dla większości gmin i zakładów gospodarki odpadami zmiany miały charakter fundamentalny. Jak zawsze przy wprowadzaniu nowego, również w tym przypadku było i jest wiele wątpliwości. Każdą z gmin cechuje inna specyfika, wynikająca z lokalnych uwarunkowań. Przenosi się to na wybór sposobu zarządzania gospodarką odpadami na jej terenie. Złożoność tej problematyki wymaga od zarządzających i funkcjon(...)
»

Dokumentacja techniczna w(...)

Inwestycje wodno-kanalizacyjne należą do jednych z najważniejszych zarówno dla mieszkańców miast oraz wsi, bo służą poprawie jakości ich życia, jak i dla środowiska naturalnego. Wydawać by się mogło, że dokumentacja techniczna, opracowana w sposób fachowy i racjonalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, jest gwarancją osiągnięcia założonego celu, gdyż każda pojawiającą się przy projektowaniu „przeszkodę terenową”, można pokonać lub obejść przy zastosowan(...)
»