Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Rewera(...)

Rewera Chwałki 192 27-600 Sandomierz tel.: 602-756-034, 15/832-76-23 e-mail: rewera@rewera.pl www.rewera.pl Firma Rewera działa na rynku od 1989 roku. Jedną gałęzi jej działalności jest dostarczanie maszyn i urządzeń dla drogownictwa i terenów zieleni. Wśród nich są kosiarki marki Zappator i Perfect. Rewera posiada w sprzed(...)
»

Od redaktora(...)

Zagadnienia będące przedmiotem dyskusji we Wrześni zajmują w tym numerze zdecydowanie mniej miejsca niż problemy techniczne. Szkoda, że w podobnych proporcjach nie dzielił się ostatnio czas, jaki zarządy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych poświęcały zagadnieniom organizacyjno-prawnym i problemom technologicznym. W przedsiębiorstwach już zakończono albo kończy się prace nad projektami nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ci, którzy tworzyli je cztery lub trzy(...)
»