Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

W stronę odpowiedzialnego(...)

Jesienią 2016 r. Ministerstwo Rozwoju upubliczniło przygotowany we współpracy z innymi resortami i wsparty konsultacjami społecznymi projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR). Jest to rozbudowana, poszerzona wizja rozwoju Polski zapisana w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przyjętym przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r., w którym zarysowano tzw. pułapki rozwojowe, a więc wyzwania, przed którymi stoi gospodarka. Głównym celem projektodawców „Strategii” było zapreze(...)
»

Panaceum na kryzys(...)

Rozwój infrastruktury technicznej wiąże się z wieloma problemami, do których można zaliczyć m.in. uzyskanie decyzji umożliwiających realizację przedsięwzięcia, niejasność przepisów prawnych oraz brak spójnego modelu planowania przestrzennego. Kwestie te dotyczą wszystkich inwestycji liniowych, bez względu na to, czy budujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, czy też energetyczną. – Rozwój infrastrukt(...)
»