Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Technologia to nie wszyst(...)

Obok standartowych elementów linii technologicznej kompostownię należy wyposażyć w stosowne maszyny. Niezależnie bowiem od metody pozyskiwania kompostu finalny etap odbywa się na pryzmach, które trzeba utworzyć a później przerzucać i napowietrzać. Poza tym materiał należy przed rozpoczęciem procesu odpowiednio przygotować, tzn. należycie go rozdrobnić. [Fot.: Proces k(...)
»

Nowe uregulowania dla bio(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki rozpatruje rozwój wykorzystania odnawianych źródeł energii w trzech głównych obszarach, tj. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ciepła z OZE i biokomponentów stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. To właśnie działania w tych trzech obszarach powinny zapewnić uzyskanie w 2010 r. 7,5-procentowego udziału(...)
»