Wszystkie artykuły w kategorii: "Inspiracje"

Polecane artykuły:

Po pierwsze: nie szkodzić(...)

Maksyma primum non nocere (łac. po pierwsze nie szkodzić) bardzo dobrze odzwierciedla postawę, jaką należy przyjmować w stosunku do środowiska przyrodniczego. Leży ona również u podstawy Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie1, wdrażająca dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedz(...)
»

W monitoringu składowisk (...)

W monitoringu składowisk  jest wiele niewiadomych Przepisy ustawy o odpadach, wprowadzające zupełnie nową jakość do systemu prewencyjnego zapobiegania nadużyciom w miejscach magazynowania i składowania odpadów, wejdą w życie 22 lutego 2019 r. Sama ustawa w niewielkim tylko stopniu wyjaśnia główne założenia wizyjnego systemu kontroli odpadów. P (...)
»