Warto przeczytać

wydany w Zieleń Miejska – 2012-6
  DRUKUJ
„Iglaki. Najpopularniejsze gatunki w Polsce”
Kiss Marcell
Wydawnictwo Buchmann
 
Wydawnictwo Buchmann oddaje w ręce czytelników bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat najpopularniejszych w Polsce gatunków iglaków. Publikacja wzbogacona o deskrypcje roślin liściastych, niezrzucających na zimę swych liści, może stać się źródłem wiedzy i inspiracji dla wielu osób. Przy każdej prezentacji podano informacje dotyczące pielęgnacji rośliny: jej zapotrzebowanie na wodę, wymogi glebowe i odporność na mróz. W niektórych przypadkach autor pokusił się o zawarcie danych na temat warunków świetlnych sprzyjających rozwojowi rośliny i sposobu jej przesadzania.
 
„Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
Op. dr Michał Kuliński
Wydawnictwo Verlag Dashofer
 
Niespełna 50-stronnicowa publikacja może stać się zajmującą lekturą dla osób zainteresowanych aspektem prawnym w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na wybranych przykładach dr Michał Kuliński stara się odpowiedzieć na szereg ważnych pytań. Kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji publicznej?
Jakie są ograniczenia w pozwoleniu na budowę, a jakie w decyzji o warunkach zabudowy?
W jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji na cele publiczne? Autor porusza w książce kwestie linii zabudowy, ładu przestrzennego, prawa własności, gwarancji niezmienności otoczenia, nadużyć gmin w ustalaniu planu miejscowego czy chociażby społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu.
 
„Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej”
Lucjan Rutkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
 
Znajomość roślin z najbliższego otoczenia jest pożądana nie tylko wśród botaników. Ze względu na znaczną zmienność wielu cech, nawet najlepszy rysunek lub zdjęcie będzie jedynie przykładem tego, jak okaz danego gatunku może wyglądać. W związku z tym Lucjan Rutkowski stworzył podręczny przewodnik, który uwzględnia oznaczanie roślin za pomocą konkretnego klucza. Metoda pozwala na bardziej szczegółowe zapoznanie się ze światem flory. W poprawionym i unowocześnionym drugim wydaniu publikacji uwzględniono informacje na temat nowych, znalezionych w Polsce gatunków. Początkującym używanie „Klucza do oznaczania…” ułatwi zilustrowane omówienie organów roślin oraz słownik terminów botanicznych.
 
„Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną”
dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Universitas
 
Już od wielu wieków urbanistów i filozofów nęciła chęć wcielenia w życie koncepcji miasta idealnego. Ośrodki miejskie powstające na przestrzeni stuleci odbiegały jednak od perfekcyjnych wizji. Co więcej, zdarzało się, że w konfrontacji z rzeczywistością, idee stawały się niczym więcej, jak tylko swoimi karykaturami. Zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej były najczęściej regulowane przez politykę i stosunki społeczne. Zawsze jednak zapisem koncepcji był (i jest nadal) plan. O tych wszystkich kwestiach pisze w swej książce Zbigniew Paszkowski. Autor zaprasza czytelników do odkrywania ideowych warstw miasta ukrytych w ich geometrii, układach przestrzennych i meandrach historii rozwoju urbanistycznego.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus