Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przydomowe elektrownie wi(...)

Na terenie województwa podkarpackiego istnieją dogodne warunki wykorzystania energii z wiatru. Jak wykazały pomiary na tym obszarze, szczególnie korzystny jest czas jesienno-zimowy i wiosenny, uprzywilejowany pod względem prędkości i energii wiatru. Ten korzystny okres jest zbieżny z dużym zapotrzebowaniem na energię. Wysoki potencjał energetyczny terenu Beskidu Niskiego potwierdziły badania wykonane w latach 1994-1995 przez I. Solińskiego z CPPGSMiE PAN i Z. Skrzypczyka z WZM i (...)
»

Inwestujemy w energię(...)

Inwestujemy w energię Polskie Sieci Energetyczne w ramach POIiŚ 2014-2020 będą realizować aż 30 projektów. O planach rozwojowych i możliwościach, jakie daje dofinansowanie z funduszy unijnych, rozmawiamy z Henrykiem Majchrzakiem, prezesem PSE. Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk Sektor energetyczny stoi przed wieloma wyzwaniami. Jakie to są wyzwania, Pana zdaniem? Warunkiem bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu jest bieżące bilansow(...)
»