Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska Izba Ekologii kont(...)

W lutym br. Polska Izba Ekologii zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr Andrzeja Zolla z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2001 r., w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska (art. 290 ust. 4). Zdaniem PIE rozporządzenie to ukazało się zbyt późno, aby mogło obowiązywać już w bieżącym roku. Wystąpienie Polskiej Izby Ekologii do Rzecznika (...)
»

Segregacja frakcji bio tr(...)

Miało być ekologicznie i ekonomicznie. Planowano, że odpady zielone i kuchenne resztki przetworzone na kompost zasilą pola i ogrody. Zyska środowisko, zyskają właściciele instalacji przetwarzających, zyskają samorządy. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej złożona, a z niejednego szczegółu wychynął diabeł. Obowiązek segregacji odpadów wprowadzono w 2013 roku. Przepisy dokładnie nie określały, w jaki sposób należy ten obowiązek realizować, więc bywało, że rozwi(...)
»