Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Oczyszczanie wody i ściek(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od początku swej działalności zmagają się z koniecznością ciągłego doskonalenia stosowanych technologii. W przypadku uzdatniania wody jest to konieczność spełniania systematycznie podnoszonych wymogów dotyczących jakości wody kierowanej do sieci, przy jednoczesnej identyfikacji coraz to nowszych grup zanieczyszczeń w wodzie ujmowanej. Z kolei oczyszczalniom ścieków stawia się coraz większe wymagania w zakresie efektywności usuwania zanieczyszczeń, ki(...)
»

Końcowe doczyszczanie ści(...)

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działa na obszarze 770 km² zlewni Raby. Od 1995 r. buduje sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ścieków. Większość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to systemy grawitacyjne ze zbiorczymi pompowniami ścieków. Oczyszczalnie ścieków to obiekty oparte o sprawdzoną technologię sekwencyjnego reaktora biologicznego. W 2001 r., dzięki pomocy finansowej Amerykańskiej Agencji Rządowej ds. Handlu i Rozwoju (TDA), została opracow(...)
»