Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Branża technologiczna sta(...)

Centra danych niezbędne dla nowoczesnych usług dla obywateli oraz przedsiębiorstw i energetyki stały się orędownikami stosowania czystej energii na świecie. Według różnych źródeł, same centra danych konsumują od 1,8 do nawet 3% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ale dzięki gigantycznym zyskom światowi liderzy branży technologicznej śmiało sięgają po zasilanie ze źródeł odnawialnych i wspierają ich rozwój na świecie. Z jednej strony rozwiązania branży(...)
»

Renowacja sieci wodociągo(...)

Aktualnym poważnym problemem technicznym łódzkiej sieci wodociągowej jest niezadowalający stan techniczny rurociągów przesyłowych, magistralnych i rozdzielczych, spowodowany długotrwałym użytkowaniem oraz nagromadzeniem osadów w okresie dotychczasowej eksploatacji. Nasilanie się zjawisk korozyjnych jest powodem częstych awarii sieci wodociągowej. Osady zgromadzone w ciągu wielu lat funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę w znacznym stopniu ograniczają przepływ wody i obniżają (...)
»