Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Trafne prognozy(...)

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) w Chrzanowie to beneficjent, który w 2009 r. pomyślnie zakończył wsparty środkami Funduszu Spójności projekt pn. „Gospodarka wodna w Chrzanowie”. Inwestycję zrealizowano na terenie trzech gmin powiatu chrzanowskiego (Chrzanów, Libiąż i Trzebinia).   Składały się na nią przebudowa systemu wodociągowego, wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji sa(...)
»

Działając razem, osiągnie(...)

Z profesorem Krystianem M. Ziemskim – założycielem i partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu – rozmawia Anna Lembicz. Anna Lembicz: Jakie, z Pana perspektywy, są główne wyzwania i bolączki branży wodociągowo-kanalizacyjnej? Prof. Krystian M. Ziemski: Problemy prawne, z jakimi zwracają się do nas przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (PWiK) lub tworzące je gminy, można p(...)
»