Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo i zarządzanie"

Polecane artykuły:

Nowości w prawie odpadowy(...)

Rok 2013 najprawdopodobniej będzie miał przełomowe znaczenie dla polskiego prawa odpadowego. To w nim wejdzie w życie podstawowa dla tego działu prawa ochrony środowiska ustawa o odpadach. W tym roku zacznie też obowiązywać zmieniony gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Najprawdopodobniej przyjęta także zostanie nowa ustawa związana z odpadami opakowaniowymi. Czekają nas więc w zakresie prawa odpadowego liczne zmiany.   Utrzy(...)
»

W liście o projekcie(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami, po zapoznaniu się z projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (z 25 maja 2010 r.) skierowała list do prof. Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska, w którym zgłosiła swoje uwagi. Zasadniczo założenia w trafny sposób definiują główne wady i dysfunkcje obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Są one trzy: niedos(...)
»