Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Zawodowa etyka audytora e(...)

Dyrektywa EPBD 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została wdrożona w styczniu 2009 r. Jej celem była poprawa jakości energetycznej nowych budynków oraz obiektów poddawanych modernizacji, a także stworzenie mechanizmów rynkowych dla rozwoju budownictwa energooszczędnego. Po roku od wdrożenia dyrektywy nie można stwierdzić, że implementacja prawa unijnego pozwoliła osiągnąć sukces w(...)
»

Pytanie wciąż aktualne &#(...)

To retoryczne pytanie Centrum Targowe Pomorza i Kujaw oraz redakcja „Czystej Energii”, organizatorzy towarzyszącej Targom PELLETS-EXPO konferencji „Pelety – czy nam się to opłaca, dwa lata doświadczeń”, postawią już po raz trzeci. Jaka tym razem będzie ich odpowiedź, dowiemy się w Bydgoszczy 15 i 16 czerwca. Swój udział w Targach do dnia zamknięcia numeru zgłosiło mniej więcej tyle firm, co w roku ubiegłym, tj. ponad 50. Nastąpiły jednak pewne zmiany(...)
»