Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Przetrzymanie osadów na g(...)

W ubiegłym miesiącu przedstawione zostały ogólne wymagania związane ze stosowaniem osadów ściekowych na gruncie dla celów dopuszczonych art. 43 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Przepisy te nie precyzują jednak trybu (kolejności i czasu wykonywania poszczególnych czynności) prowadzenia działań związanych z wykorzystywaniem osadów.   Taki tryb nie jest takż(...)
»

Miejskie „safari”(...)

Jan Brzechwa w wierszu „ZOO” pisał: „Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka”. Ciekawe, jak brzmiałaby ta fraza przy założeniu, że dzik przywędrował w okolice siedzib ludzkich? Urbanizacja terenów rolnych i leśnych wokół miast oraz łatwy dostęp do karmy powodują bowiem, że coraz więcej dzikiej zwierzyny bytuje na obszarach miejskich. Problem związany z pojawianiem się dzikiej zwierzyny w miastach w ostatnich latach (...)
»