Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zintegrowane systemy info(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowy sposób zarządzania odpadami komunalnymi. Efektywne realizowanie zapisów tej ustawy wymaga przy tym wsparcia ze strony systemów informatycznych. Przez system informatyczny rozumie się albo oprogramowanie (tzw. aplikacje) umożliwiające wprowadzanie, przeglądanie/wyszukiwanie, modyfikowanie i usuwanie danych, albo oprogramowanie służące trwałemu składowaniu danych i zabezpieczaniu ic(...)
»

Od redaktora. Miasta przy(...)

Po II wojnie światowej rozpoczął się proces intensywnej rozbudowy miast. Z rozmachem budowano miejskie sieci komunikacyjne, w tym wiadukty, autostrady miejskie lub parkingi, które nie tylko (jak się okazało w późniejszym okresie) nie poprawiły sytuacji w miastach, ale też przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby samochodów. Już w tym czasienajbardziej światłe umysły dostrzegły, że planiści miejscy zabrnęli w tzw.ślepy zaułek. Jednak prawdziwym przełomem stała się książka pt. „Śmierć i życ(...)
»