Książki

wydany w Zieleń Miejska – 2012-5
  DRUKUJ
„Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz”
Pod red. prof. Z. Niewiadomskiego
Wydawnictwo C. H. BECK
 
To już szóste wydanie jedynego na polskim rynku komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proces zarządzania otoczeniem jest zazwyczaj kwestią konfliktogenną, ponieważ w sprawę zaangażowane są podmioty kierujące się sprzecznymi interesami. Zadaniem regulacji prawnych jest próba łagodzenia konfliktu tych interesów. Publikacja nie ogranicza się jedynie do objaśnień przepisów. Została wzbogacona m.in. o związane z ustawą regulacje z zakresu gospodarki nieruchomościami, Prawa budowlanego, Prawa geodezyjnego, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego cywilnych i konstytucyjnych regulacji prawa własności, norm prawa międzynarodowego, ustaw samorządowych, a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Komentarz jest doskonałym źródłem informacji dla osób zainteresowanych kwestią urbanistyki, architektury i budownictwa. Najnowsze wydanie zawiera stan prawny obowiązujący na lipiec 2011 r.
 
 „Ogród ozdobny. Inspirujące kompozycje”
Marek Majorowski
Wydawnictwo Bellona
 
Książka dedykowana jest osobom poszukującym inspiracji do konkretnych rozwiązań kompozycyjnych różnych elementów struktury ogrodowej. Według Marka Majorowskiego, ogród jako miejsce uprawy roślin ozdobnych w powiązaniu z innymi elementami aranżacyjnymi powinien tworzyć harmonijny układ przestrzenny, w którym panuje ład. Dlatego też prezentowane w publikacji fotografie i informacje są dla czytelników źródłami wiedzy na temat rodzajów zieleńców (począwszy od form regularnych, przez konwencje nowoczesne, a na kiczu kończąc) i czynników mających wpływ na ich ostateczny wygląd (m.in. kształt, cień, rytm, kontrast, atmosfera). Autor poświęca sporo uwagi roślinom, bez których żaden ogród nie może istnieć (zwraca uwagę m.in. na drzewa i krzewy, trawy, pnącza i rośliny jednoroczne). Obszerną część książki stanowią rozdziały dotyczące struktur wnoszących do kompozycji wiele dynamiki. Mowa tu o detalach dekoracyjnych, kamieniach, elementach drewnianych i wodnych.
 
 „Zadaszenia”
mgr inż. Elżbieta Ciężkowska
Wydawnictwo Działkowiec
 
Dach w budowlach związanych z ogrodem jest pojęciem raczej umownym. Może przybierać różne formy i kształty uzależnione od zapotrzebowania oraz wizji inwestora. Zadaszenia chronią przed słońcem, deszczem, wiatrem i okiem osób postronnych. Autorka pragnie przybliżyć swym czytelnikom zagadnienia tworzenia przytulnych zakątków otulonych ogrodowym dachem. Dowodzi, że zainstalowanie w zieleńcu produkowanej seryjnie altany nie musi być równoznaczne z zatraceniem jego wyjątkowego wyglądu. Zwraca uwagę nie tylko na materiały, z których można zbudować zadaszenia, ale także na kwestię konserwacji. Książka zapoznaje czytelników z regulacjami prawnymi i przykładowymi rozwiązaniami, a przy tym tekst wzbogacono ciekawymi fotografiami.
 
„Ekologia krajobrazu”
Andrzej Richling, Jerzy Solon
Wydawnictwo Naukowe PWN
 

Efektem szybkiego i wielokierunkowego rozwoju ekologii krajobrazu jest duża liczba badań i szczegółowych obserwacji. Stały się one przedmiotem zainteresowania dwójki badaczy. Andrzej Richling oraz Jerzy Solon przygotowali kolejne wydanie akademickiego podręcznika. Książka składa się z pięciu części, w których autorzy omówili miejsce ekologii krajobrazu w systemie nauk i jej relacje z dyscyplinami pokrewnymi, podstawy teoretyczne dyscypliny, zasady wyróżniania i klasyfikacji przestrzennych jednostek przyrodniczych oraz strukturę i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Publikacja będzie przydatna dla studentów kierunków traktujących środowisko przyrodnicze w kategoriach systemowych, jak również dla praktyków oraz pracowników naukowych. 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus