Inwestycje

wydany w Zieleń Miejska – 2012-5
  DRUKUJ

Dbają o zieleń

Środa Śląska do końca br. wyda 190 tys. zł na utrzymanie terenów zieleni miejskiej Tamtejszy Urząd Miasta i Gminy wyłonił zwycięzcę przetargu, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zadań wykonawcy należy m.in. pielęgnacja trawników, przycinanie i kształtowanie żywopłotów, odmładzanie krzewów, usuwanie ściętych pędów, obsadzanie kwiatami sezonowymi rabat, donic i konstrukcji kwietnikowych, zwalczanie szkodników, nawożenie, podlewanie, pielenie roślin oraz zabezpieczenie roślin wieloletnich na okres zimowy. W zakres robót wchodzi także utrzymanie w czystości dróg, ścieżek, alejek, urządzeń parkingowych oraz konserwacja ławek i pojemników na odpady.
 
Kolejny etap prac
Urząd Miejski w Chojnicach zakończył postępowanie przetargowe w ramach II części zagospodarowania parku 1000-lecia. Zwycięzca – firma Usługowo-Handlowa Janusz Richter – zobowiązuje się do budowy zaplecza szatniowego, parkingu, bulodromu i altany. Na terenie parku powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Pojawi się też monitoring, oświetlenie oraz zieleń. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego przy al. Brzozowej w Chojnicach oraz montaż ławek o konstrukcji żeliwno-drewnianej i pojemników na śmieci. Przedsięwzięcie będzie kosztować miasto 1 mln 143 tys. zł. Prace planowo mają zakończyć się we wrześniu br.
 
Wodne wariacje
Wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej zakończył przetarg na kompleksową eksploatację oraz konserwację fontanny multimedialnej i interaktywnej w parku Szczytnickim we Wrocławiu. Zwycięzcą okazało się konsorcjum firm: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa
oraz Firma GUTKOWSKI – Jan Gutkowski. Wykonawcy zostali zobligowani nie tylko do konserwacji wodotrysku, ale także do wyprodukowania multimedialnych pokazów z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń fontanny (projekcją multimedialną i laserową, dyszami ogniowymi) i obsługi imprez z ich wykorzystaniem. Koszt usług opiewa na kwotę
1 mln 131 tys. zł. Zamówienie zakończy się w kwietniu 2013 r.
 
Nowy Batory
Do końca września br. przestrzeń publiczna przy placu Batorego w Czerwińsku nad Wisłą zostanie zagospodarowana. Wyłoniony w przetargu przez miejscową gminę wykonawca – firma Zielony Ogród ze Słupna – dokona tego za kwotę ponad 678 tys. zł. W zakres robót wchodzi m.in. przebudowa placu, obejmująca wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (w tym w ławki, kosze na śmieci, latarnie, słupki separacyjne i fontannę z zadaszeniem). Przedsiębiorstwo zobowiązuje się także do renowacji istniejących pomników oraz wykonania trawników i nasadzeń. Dla zadania zamawiający otrzymał dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
 
Drugie życie zieleńca
Mieszkańcy gm. Uchanie będą wreszcie mogli cieszyć się zrewitalizowanym parkiem. Tamtejszy wójt rozstrzygnął procedurę przetargową, w której został wyłoniony wykonawca – Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa Gustaw Dydiuk. Przedmiotem zamówienia jest m.in. demontaż istniejącego ogrodzenia, wyrównanie poziomu terenu parku, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, wyposażenie zieleńca w nowe ogrodzenie, fontannę, dodatkowe ławki oraz kosze na odpady. Projekt rewitalizacji uwzględnia także utworzenie placu zabaw. Prace mają zakończyć się w czerwcu br. Inwestycja będzie kosztowała 148 tys. zł i zostanie zrealizowanaw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007-2013.
 
Wypoczynek dla każdego
Park 700-lecia oraz teren KOSiR w Kępnie zostaną upiększone. Postępowanie przetargowe wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ELEKTROMEX Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa. Przedmiotem zamówienia sporządzonego przez gm. Kępno jest uatrakcyjnienie miejsc wypoczynku dla osób w każdej grupie wiekowej. W ramach inwestycji powstaną: plac zabaw w formie pradawnego grodziska, mała architektura, skate-park, nowe ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki zdrowia z siłownią zewnętrzną. Koszt inwestycji to 935 tys. zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Prace mają zakończyć się w połowie czerwca br.
 
 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus