Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Jubileuszowa „Stacja Pali(...)

Polska Izba Paliw Płynnych już po raz dwudziesty zorganizowała w pierwszej połowie maja Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw”. W ciągu trzech dni odwiedziło je kilka tysięcy gości. W targach udział wzięło ponad 120 wystawców z Polski i zagranicy, m.in. z: Bułgarii, Czech, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Części ekspozycyjnej towarzyszyły szkolenia i konferencje. Jednym z takich wydarzeń był cykl szkoleń Forum „Stacji Paliw”, poświęcony systemo(...)
»

Odory w oczyszczalniach ś(...)

Oczyszczalnie ścieków oraz powiązane z nimi systemy kanalizacyjne są obiektami o kapitalnym znaczeniu dla ochrony środowiska wodnego, jednak często przyczyniają się do negatywnego oddziaływania na atmosferę. Wprawdzie znaczenie skażeń atmosfery powodowanych przez te obiekty jest stosunkowo małe w porównaniu z ich wpływem na środowisko wodne. Jednak ze względu na dużą i ciągle rosnącą ich liczbę oraz negatywne dla atmosfery oddziaływanie muszą być brane pod uwagę. Postrzeganie pro(...)
»