Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Kriokoncentracja w oczysz(...)

Kriokoncentracja, czyli krystalizacja przez wymrożenie, znalazła zastosowanie w oczyszczaniu ścieków pochodzących z przemysłu. Dzięki temu procesowi możliwe jest odzyskiwanie wody i powtórne jej wykorzystanie. Produkcji przemysłowej towarzyszy zazwyczaj powstawanie znacznej ilości odpadów, zarówno stałych, jak i płynnych. Niektóre z nich nadal mają wartość użytkową i mogą być wykorzystywane przez zakład macierzysty lub stają się przedmiotem (...)
»

Inwestycje proekologiczne(...)

Sławomir Niecko, Jerzy Romanowski AWRiSP oddział terenowy w Gdańsku prowadzi inwestycje w zakresie remontów i modernizacji infrastruktury mieszkaniowej poprzez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Handlu i Usług. W ciągu całego okresu przeprowadzono ok. 100 inwestycji w zakresie modernizacji i remontów oczyszczalni ścieków, kotłowni, kanalizacji, wodociągów i budynków mieszkalnych. Ponadto 60 inwestycji zostało dokonanych wspólnie z gminami, a majątek infrastrukturalny przekazany został(...)
»