Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Gospodarka akumulatorami (...)

Niewłaściwe postępowanie z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi może stanowić istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno akumulatorów nowych, jak i zużytych. Określenie takiego akumulatora jako produktu niebezpiecznego dla środowiska naturalnego jest związane z właściwościami surowców, zastosowanych do jego produkcji, a mianowicie ołowiu oraz kwasu siarkowego(VI). Od opracowania w 1859 r. przez Gastona Plantego podstaw konstrukcyjnych akumula(...)
»